reglement-achtentachtig-verblijf

HUISREGLEMENT VOOR VAKANTIEHUIS ACHT & 80


Wij heten u van harte welkom. Om het voor iedereen aangenaam te maken, hanteren we enkele regels. We verhuren het vakantiehuis met veel plezier aan een groep vrienden en families die graag een aangename tijd in een mooie omgeving met elkaar willen doorbrengen. Fuiven, vrijgezellenfeesten en groepen jongeren laten we niet toe. Ook zijn huisdieren niet toegelaten en er is een rookverbod in de gehele woning. Bij reservering stemt u in met het huisreglement en de algemene huurvoorwaarden.

HUURVOORWAARDEN

Reserveren en betaling :

Voor reservatie kan je online de beschikbaarheid checken. Reservatie gebeurt per mail, en is pas definitief na bevestiging. Wij vragen bij boeking 50% van de huurprijs te betalen. Eerder is de boeking niet definitief. Het overige bedrag dient een maand voor de aanvang van de huurperiode overgeschreven te worden.

De huurder krijgt 1 week na reservatie de tijd om het voorschot van 50 % over te maken, anders zal het contract van rechtswege ontbonden worden en heeft de verhuurder het recht om de vakantiewoning voor de betrokken periode opnieuw te huur te stellen.

Wordt de huurovereenkomst binnen vijf weken voor de dag van aanvang overeengekomen, dan moet onmiddellijk de gehele huurprijs en waarborg overgemaakt worden.

 

Huurwaarborg

De huurder betaalt een huurwaarborg van 500 euro, alvorens hij de vakantiewoning in gebruik mag nemen. De huurwaarborg dient samen met het overige bedrag een maand voor de aanvang van de huurperiode betaald te worden. Is er geen schade aangericht aan de woning, dan wordt de huurwaarborg binnen twee weken na de huurtermijn terugbetaald door de verhuurder.

 

Verhuringsperiode

Bij verblijf in het weekend heeft de huurder toegang tot de woning op vrijdagnamiddag vanaf 17 uur. Je dient de woning op zondag om 18 uur te verlaten. Bij verblijf van een midweek heb je toegang op maandag vanaf 17 uur tot vrijdagochtend 10 uur. Boekte je een verblijf van een week kan je op vrijdag vanaf 17 uur de woning betreden en dien je deze de vrijdag nadien voor 10 uur te verlaten.

Indien de huurder om uitzonderlijke reden de woning vroeger wenst te betrekken, moet hij dit via mail laten weten. We verhuren in principe voor een weekend, midweek of week, maar andere periodes zijn bespreekbaar.

 

Annulering

Wanneer de huurder tot 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode annuleert, wordt 50% van de huursom aangerekend. Bij annulatie binnen de 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom in rekening gebracht. De huurder dient zelf eventueel voor een annuleringsverzekering te zorgen.

 

Onderverhuring en overdracht

Onderverhuring en overdracht aan derden van de huur is niet toegelaten.

 

Bestemming en gebruik

Het is niet toegestaan om de woning met meer dan 12 personen te bewonen. Tenten, caravans of motorhomes zijn niet toegelaten op het terrein. Als het aantal van 12 personen overschreden wordt, zal er 25 % van de huursom per extra persoon aangerekend worden. Dit wordt ingehouden van de waarborg.

 

Netheid en schade

We hechten groot belang aan de netheid van de woning. We vragen dan ook om beschadigingen te melden. Ongelukjes kunnen gebeuren, maar een onmiddellijke herstelling voorkomt ergere schade. De huurder is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en de inhoud, en we verwachten dat de huurder de woning gebruikt als een goede huisvader.

De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te laten zetten, wanneer de huurder ernstige schade aanbrengt aan de woning.

 

Aansprakelijkheid

De huurder is aansprakelijk voor elke schade die door zijn fout of nalatigheid wordt veroorzaakt, alsook de schade die wordt berokkend door het niet naleven van de contractuele verplichtingen. Hij is ook aansprakelijk voor de schade die medereizigers of personen die hij binnenlaat in de woning, veroorzaken. Hij is ook aansprakelijk voor ongelukken in en rond het huis.

 

Fietsen

Wij werken samen met een fietsverhuurder die de fietsen tot aan de vakantiewoning brengt. De kosten hiervoor betaal je rechtstreeks aan de fietsverhuurder.

 

Bij vertrek

Wij vragen de woning in nette staat achter te laten. Dit betekent het huis veegschoon te maken, de vaatwasser te ledigen en alle huisraad op te bergen in de kasten. Afval en glas verzamel je in de daarvoor voorziene container buiten.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.